Marmara Bölgesi

MH

www.matematikcihoca.com

www.matematikcihoca.com

COĞRAFİ KONUMU
Marmara Bölgesi, ülkemizin kuzeybatı köşesinde, iki büyük kıtanın kesişim, noktasında, önemli bir yol kavşağında yer alır. Ülke yüzölçümü içinde % 8,5’luk payı ile altıncı sıradadır. Yaklaşık olarak 67.306 km² alan kaplar. Karadeniz,
Marmara ve Ege denizlerine komşudur. İstanbul ve Çanakkale Boğazları bu bölgede yer alır. Hem Asya, hem de Avrupa Kıtasında toprakları vardır. Doğu-batı yönünde en dar bölgemiz olmasından dolayı yerel saat farkları
en az olan bölgedir.

 

 Yeryüzü Şekilleri

 • Türkiye’nin ortalama yükseltisi en az olan bölgesidir. Yüzey şekilleri oldukça sadedir. Çatalca-Kocaeli Platosu bölgede yer alır.
 • Marmara Bölgesi’nin en önemli yükseltisini, güneyde Samanlı Dağları, Trakya kesiminde Karadeniz boyunca uzanan Yıldız Dağları (Istranca D.), Koru D. ile güneydeki Uludağ oluşturur. Bölgenin en yüksek dağı ise 2543 metre ile Uludağ’dır. 
 • Bölgenin en önemli düzlüklerini Trakya’daki Ergene Havzası, Anadolu yakasındaki Sakarya ve Bursa Ovaları ile güneydeki geniş plato alanları oluşturur. Bölgenin ovaları oluşum itibariyle tektonik çöküntü ovalarıdır. Bunlardan en önemlileri Ergene, Adapazarı, Karacabey, İnegöl, Pamukova, Gönen, M. Kemalpaşa ve Balıkesir Ovalarıdır. Yer şekillerinin sade olması nedeniyle ulaşım kolaydır.
 • Güney Marmara kıyıları tektonik yönden aktif olması nedeniyle girintili – çıkıntılıdır. Erdek, Bandırma, Gemlik ve İzmit Körfezleri önemli körfezlerdir. Kapıdağ Yarımadası tombolo özelliği gösterir. Kuzey kıyılarda fazla girinti – çıkıntı yoktur.
 • Boğazlar, eski akarsu yataklarının daha sonra sular altında kalması ile oluşmuş ria tipi kıyılardır.
 • Marmara Denizi’nin oluşumu günümüze çok yakın bir dönemde gerçekleşmiştir. Özellikle Marmara Denizindeki akıntılar ve dalga etkinliği sayesinde Kapıdağ Tombolosu, K.Çekmece ve B.Çekmece Gölleri oluşmuştur. Akıntıların asıl etkisini boğazlarda göstermesi nedeniyle burada birikme şekilleri ortaya çıkmamıştır.

 

Köşetaşı

 Tombolo: Karaya yakın bir adanın kıyı oku aracılığıyla ana karaya bağlanması sonucunda oluşan yer yüzü şeklidir. Türkiye’deki en ünlü tombolo Kapıdağ Yarımadasını oluşturan Belkıs tombolosudur.


Türkiye Kıyılarında Görülen Kıyı Tipleri


Enine Kıyılar: 
Ege Bölgesi’nde Edremit ile Kuşadası Arasındaki bölgede


Boyuna Kıyılar: Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının genelinde


Limanlı Kıyılar: Kağıdağ Yarımadası ve Sinop’ta


Ria Tipi Kıyılar: İstanbul ve Çanakkale Boğazları çevresinde


Dalmaçya Tipi Kıyılar: Fethiye-Kale-Kaş (Antalya) arasındaki bölgede gözlenmektedir.

 

 

 Akarsu ve Gölleri
✦ Sakarya Irmağı Karadeniz’e, Meriç Nehri Ege’ye, Susurluk Irmağı Marmara’ya dökülür, başlıca akarsuları oluştururlar. Bölgenin yükseltisinin az olması, akarsuların akış hızını azaltır. Bu nedenle bölge akarsularının enerji potansiyeli azdır. Ayrıca akarsuların yatak eğimlerinin azlığı ve yüzey şekillerinin elverişli olmaması, baraj yapımını zorlaştırır. Bu nedenle Marmara Bölgesi’nin, hidroelektrik potansiyeli ve üretimindeki payı azdır.

 

 • Marmara Bölgesi’nin Anadolu yakasında yer alan akarsular kıyıda delta oluşturamaz. Çünkü; döküldükleri yerlerde kıyı akıntıları fazladır.
 • Yatak eğimlerinin az olmasına bağlı olarak taşıdıkları alüvyonların büyük bir bölümünü alçak kıyı ovalarında bırakmışlardır.
 • Bölgedeki Manyas, Ulubat , İznik ve Sapanca gölleri tektonik kökenlidir.
 • Büyük ve Küçük Çekmece ile Durusu (Terkos) gölleri ise kıyı set gölüne örnektir.

 

Marmara Bölgesi ikliminin en önemli özelliği üç iklim tipinin bir arada gözlendiği tipik bir geçiş iklimi karakteri göstermesidir. Bölgeye yılda ortalama 600 – 700 mm yağış düşmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı ise 15-16 °C dir.
Trakya’da karasal iklim özellikleri görülür. Yıldız Dağları Karadeniz’in nemli havasının iç kısımlara girmesini engeller. Balkanlar üzerinden gelen nemli hava kütlesi, nemini Balkan Dağları’nda bıraktığından, Trakya’ya nemden yoksun ve kuru olarak eserler. Balkanlar’dan gelen hava kütleleri Marmara Denizi üzerinden geçerken nem alır. Bu nemi Güney Marmara kıyılarına taşır. Dolayısıyla Güney Marmara’nın denizel iklime sahip olmasını sağlar.
Kocaeli Platosunda bozulmuş Karadeniz iklimi görülür. Yazlar Karadeniz iklimine göre daha sıcak, kışlar daha soğuktur. Yazlar yağışlı olmakla beraber, maksimum yağış kışın düşer. Bölgede Karadeniz kıyıları boyunca ormanlar
görülür. Yıldız Dağları’nın Karadeniz kıyılarına bakan bölümü hariç Trakya’nın doğal bitki örtüsü bozkırdır. Güney Marmara’da kışların ılık geçmesi zeytin yetiştirilen alanların yaygınlaşmasını sağlamış, yazların sıcak ve
kurak geçmesi pamuk tarımını kolaylaştırmıştır.

 

Bol yağış alan yerler ormanlarla kaplı iken, yağış miktarının azaldığı yerlerde stepler görülür. Yıldız Dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında ormanlar, Trakya’da stepler, Güney Marmara’da ise maki bitki örtüsü yaygındır.
Marmara Bölgesi Türkiye ormanlarının % 11,5’ine sahiptir. Bölgeler arasında orman oranı bakımından 4. sırada yer alır.

 

Nüfus ve Yerleşme

 

 • Bölge küçük olmasına karşın 20 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık bölgesidir.
 • Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üstündedir. Km²ye 241 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğunda Türkiye’de 1. sırada yer alır.
 • Kent nüfusu en fazla olan bölgemizdir. Bölge nüfusunun % 80’i kentlerde yaşamaktadır. Nüfusun özellikle yoğunluk kazandığı yer Çatalca – Kocaeli Bölümü’dür. En az nüfusa sahip bölge ise Yıldız Dağları Bölümü’dür.Bunun dışında Çanakkale’nin içinde bulunduğu Biga Yarımadası da tenha alanlardandır.
 • Sanayi sektöründe çalışan nüfusun en fazla olduğu bölgemizdir. Ayrıca diğer bölgelerden en fazla göç alan bölgemizdir.
 • Bursa, tarım, sanayi ve turizmin geliştiği ülkemizin beşinci büyük kenti konumundadır. Adapazarı, gelişmiş sanayisi ve verimli tarım alanlarıyla yoğun nüfusludur. Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ orta nüfuslu kentlerdir.

 

 

Tarım ve Hayvancılık

 

 • Türkiye’de bölge yüzölçümüne göre, ekili – dikili alanın en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir (%30). Buna yol açan faktör, arazinin fazla engebeli olmaması, düzlüklerin geniş yer kaplamasıdır.
 • Bölgede tarımın gelişmesinde ulaşım kolaylığı, sulamanın yaygınlığı, tüketici nüfusun fazla ve makineli tarımın yaygın olması rol oynar.
 • Bölgede aynı anda, üç farklı iklim tipinin görülmesi, tarım ürünü çeşidini arttırmıştır. Tarımsal ürün çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge olmasında yükseltinin azlığı da etkili olmuştur.
 • Marmara Bölgesi’nde ekili dikili alanların oranının fazla olmasına rağmen, bölgenin nüfusunun fazla olması diğer bölgelerden de tarım ürünü almasına neden olur.

 

 

 

Bölgede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri

 

Ayçiçeği : Türkiye’de en yoğun olarak bu bölgede yetiştirilir. Özellikle Trakya’nın iç kısımlarında Ergene Havzası’nda yetiştirilmektedir. Türkiye toplam üretiminin %82’sine sahiptir. Türkiye üretiminde 1. sıradadır.

 

Pirinç : Ülkemiz pirincinin yaklaşık % 58’i bu bölgeden elde edilir. Özellikle Ergene ve Meriç ırmağı çevresindeyetiştirilmektedir. Türkiye üretiminde 1. sırada yer alır.

 

Zeytin: Bölgenin özellikle Akdeniz iklimi etkisi altındaki güney kıyılarında yetiştirilir. Zeytincilikte Ege Bölgesi’nden sonra 2. sıradadır. Türkiye üretiminin %35’inin karşılar. Özellikle Gemlik zeytinleri ülkemizin en kaliteli sofralık zeytinlerini oluşturur. 

 

Tütün: Bölgenin çeşitli yörelerinde üretimi yapılmakla beraber, kaliteli tütünler Adapazarı ovasında yetiştirilir. Türkiye toplam tütün üretiminin % 7’ sini karşılar.
Şeker pancarı: Şeker fabrikalarının bulunduğu Alpullu, Adapazarı ve Susurluk çevresinde sulanabilen alanlarda üretilir. Türkiye üretiminde %7’lik paya sahiptir.

 
Fındık: Özellikle bölgenin kuzeydoğusunda Düzce ve Akçakoca çevresinde yetiştirilir. Türkiye üretiminde %15’lik paya sahiptir.

 
Buğday : Bölgenin hemen hemen her tarafında yetiştirilir. Çeşitli endüstri bitkileri ile (özellikle şekerpancarı) nöbetleşe ekilir. Bölgeye düşen ortalama yağışın yeterli olmasından dolayı sulanamayan topraklarda da ekimi yapılmaktadır. Türkiye toplam buğday üretiminin %17’sini verir. Toplam üretimde 2. sıradadır.

 
Mısır: Özellikle Doğu Marmara ve Trakya’da yetiştirilmektedir. Türkiye üretiminin %19’u bu bölgeden sağlanır. Ülkemizde 3. sırada yer alır.
Pamuk: Bölgede yaz yağışlarının azaldığı güney kesimde özellikle Balıkesir yöresinde yetiştirilir (%1).

 
Meyvecilik: Bölgede meyvecilik çok gelişmiştir. Özellikle Bursa çevresinde çilek, elma , armut, kiraz, şeftali ve kestane üretimi oldukça fazladır. Bölge yine soğan üretiminde de 1. sırada yer alır.

 

 

 

Hayvancılık

 

 • Bölgede hayvancılık büyük ölçüde besicilik ve ahır hayvancılığı şeklindedir. Ahır hayvancılığının gelişmesinde, tüketici nüfusun fazlalığı ve pazarlama sorununun çözülmüş olması gösterilebilir. Bununla beraber bölgede yer şekillerinin ve iklim şartlarının elverişliliği de etkilidir. Bölgede makineli tarımın yaygın olması mera ve otlakların daralmasına yol açmıştır. Türkiye toplam et-süt-yumurta-beyaz et üretiminde 1. sıradadır.

 

 • Bölgede ahır hayvancılığının yanında mera hayvancılığı da yaygındır. Yıldız Dağları çevresi ile Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale dolayında mera hayvancılığı yapılır.

 

 • İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı, Bursa, Gemlik, Bilecik çevresinde ipekböcekçiliği yapılmaktadır.

 

 • Türkiye’de en fazla Merinos koyunu Güney Marmara’da Bursa ili çevresinde yetiştirilir.

 

 • Balıklar mevsime göre sıcak denizlerden soğuk denizlere, soğuk denizlerden sıcak denizlere göçerler. Bu göçlerin yapıldığı boğazlar balıkçılığa elverişli alanları oluşturur.

 

 

Yeraltı Kaynakları
Mermer: Marmara Adası ve Bilecik’te kaliteli mermer yatakları vardır.

Volfram: Türkiye’de çıkarılan tek yer Uludağ’dır.Türkiye’de 1.sırada yer alır.
Bor mineralleri: Balıkesir (Bigadiç, Susurluk) Bursa arasında çıkarılmaktadır. Türkiye’de 1. sırada yer alır.
Linyit: Çanakkale ve çevresinde çıkarılır.
Doğalgaz: Kırklareli (Hamitabat) çevresinde çıkarılır. Türkiye’de 1. sırada yer alır.
Demir: Bölgede az miktarda da olsa Sakarya Çamdağı civarında çıkarılır.

 

 
Sanayi

 

 • Ekonomik yönden en gelişmiş bölgemizdir. Sanayi kesiminde çalışan işçilerin yarıya yakını, sanayi ürünlerinin  üçte birinden fazlası bu bölgeden elde edilir.

 

 • Sanayinin en çok geliştiği bölgedir. Buna bağlı olarak da Enerjinin en fazla tüketildiği bölge burasıdır.

 

 • Bölgenin gelişmesinde en temel faktör ulaşım koşullarının uygun olmasıdır.

 

 

Bölgede Sanayinin Gelişmesinde;

 • Hammadde temininin kolay olması,
 • Hinterlandının geniş olması,
 • Ulaşım kolaylığı,
 • İşgücünün fazla olması,
 • Pazarlama kolaylıkları,
 • Tüketici nüfusun fazla olması, etkili olan faktörlerdir.
 • Türkiye’de üretilen enerjinin 1/3’ü Marmara Bölgesi’nde tüketilir. Ülkemizin en büyük sanayi havzası bu bölgede İstanbul – Adapazarı arasında bulunmaktadır. Bu hat üzerinde çok çeşitli iş kolları yer alır.

 

 • Türkiye’nin en gelişmiş ve işlek limanı, İstanbul limanıdır. Ayrıca bu liman Türkiye’nin en büyük ithalat limanıdır.
 • Bölge Türkiye ekonomisine ticaret, ulaşım, turizm ve sanayi faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle büyük katkı sağlar. En fazla vergi veren bölgemizdir.

 

Kağıt: İzmit-Balıkesir
Petro-Kimya: İzmit-Tüpraş
Kimya-İlaç: İstanbul
Vagon: Adapazarı
Gemi yapımı: İstanbul Pendik ve İzmit Gölcük
Otomotiv: İstanbul, Bursa
Dokuma: İpekli Bursa-Balıkesir

Seramik: Çanakkale Çan ve Bilecik Bozhöyük-Söğüt

Sigara: Kırklareli
Cam: Kırklareli
Konserve: Çanakkale-Bursa
Şeker: Alpulu-Adapazarı-Susurluk
Plastik: İzmit-İstanbul-Adapazarı
Halıcılık: Hereke

 

 

Turizm

 

 • Doğal güzellikleri ve tarihsel değerleri ile İstanbul, Bursa, Marmara kıyıları önemli turistik merkezlerdir.

 

 • Güney Marmara kıyılarında yaz turizmi gelişmiştir.

 

 • Güney Marmara tektonik bakımdan aktif olduğundan bu sahada çok sayıda kaplıca ve içmece bulunmaktadır. Özellikle Yalova ve Gönen termal turizmin geliştiği merkezlerdir.

 

 • Uludağ, yalnızca bölgenin değil, ülkemizin de en önemli kış turizmi alanıdır.

 

 • Marmara Bölgesi, turizmden en çok gelir elde eden bölgedir (%48).

 

 • Marmara Bölgesi’nde yer alan milli parklarımız şunlardır: Manyas (Kuş) Gölü, Uludağ ve Kaz Dağları milli parkları

 

 

Yıldız Dağları Bölümü

 

 • Bölgenin kuzeyinde Karadeniz’e paralel uzanan Yıldız Dağları’nı ve çevresini içine alır. Marmara Bölgesi’ninen dağlık bölümüdür. Ortalama yükseltisi 800 m civarındadır. Karadeniz ikliminin etkisiyle bölümde daha çok yayvan yapraklı ormanlar yaygındır.

 

 • Bölüm, Marmara’nın diğer bölümlerine göre işlek ulaşım yollarından uzakta yer alır. Bundan dolayı bölgeninen seyrek nüfuslu bölümüdür. Bölümde ormancılık faaliyeti yapılır. Bunun dışında küçükbaş hayvancılık görülür. Dağ eteklerinde ahır hayvancılığı ve tarım yapılmaktadır. Ancak, tarım yapılan yerler sınırlıdır. Tarım, Yıldız Dağları’nın güney eteklerindeki plâtoluk alanlarda yapılmaktadır.

 

 • Yerleşim merkezleri İstanbul’a doğru uzanan yolların üzerine kurulmuştur.
 •  Ekonomimize en büyük katkısı hayvancılık ve ormancılıktır.
 • Bölümün tarım ürünleri ayçiçeği ve mısırdır.

 

DAĞLAR       : YILDIZ  

TARIM          : Ayçiçeği ,Buğday, Üzüm, Şeker Pancarı ,Mısır

MADENLER   : Doğalgaz- Hamitabat

SANAYİ        : Cam-Kırklareli,    Bitkisel Yağ-Kırklareli

 

 

Ergene Bölümü

 

 

 • Bu bölümde özellikle kışın Balkanlar’dan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisiyle kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan karasal iklim şartları yaşanır. Bundan dolayı doğal bitki örtüsü bozkırdır.

 

 • Ekili – dikili alanların en fazla olduğu bölümlerden biridir. Verimli topraklara sahip olması nedeniyle bir çok tarım ürünü bu bölümde yetiştirilir. Bunların başında ayçiçeği, pirinç, şekerpancarı ve buğday gelir. Özellikle ayçiçeğinin en fazla üretildiği bölümdür.

 

 • Ahır hayvancılığı gelişmiştir.
 • Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan kara ve demir yolları, bu bölümde yer alan Edirne’den Avrupa’ya açılır.
 • Bölümde İçki-yağ-şeker ve dokumacılık sanayileri gelişmiştir.

 

 

DAĞLAR       : KORU  , IŞIKLAR 

OVALAR        : Ergene Ovası

TARIM          : Ayçiçeği ,Buğday, Üzüm, Şeker Pancarı ,Pirinç

MADENLER   : Linyit

SANAYİ        : Şeker Fab., İçki Fab, Yağ Fab,    Besin-Dokuma (Edirne)

 

Güney Marmara Bölümü

 

 

 • Bölgenin en yüksek noktası olan Uludağ bu bölümde yer alır.
 •  Bölümde, özellikle kıyı şeridinde Akdeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak karakteristik bitki örtüsü makidir.
 • Bölümdeki eğimli arazilerde ve kıyı kesimde zeytin yetiştiriciliği yaygındır. İç kısımlarda ise şekerpancarı, tütün, ayçiçeği, pamuk gibi tarım ürünleri yetiştirilir.
 • İpekböcekçiliğinin en fazla geliştiği bölümümüzdür.
 • Nüfus, Bursa çevresi gibi verimli ovalarda toplanırken, bölümün batı kesiminin dağlık ve engebeli olmasından dolayı nüfus yoğunluğu azalmıştır (Biga Yarımadası).

 

 • Bölümün en büyük şehri Bursa’dır. Bursa, sanayi şehri olmakla birlikte aynı zamanda tarım ve turizm şehridir. Yünlü, pamuklu ve ipekli dokumacılık gelişmiştir. Otomotiv, montaj sanayi ve konservecilik gelişen diğer sanayi kollarıdır.

 

 • Bölümde ayrıca seramik (Çanakkale), suni ipek (Gemlik), suni gübre (Bandırma) fabrikaları yer alır.
 • En fazla bor ve volfram rezervlerinin bulunduğu bölümdür.

 

 

DAĞLAR       : Uludağ, Samanlı D.  Biga D.

OVALAR        : Bursa, İnegöl, Karacabey, Yenişehir, Balıkesir

TARIM          :  Buğday , Ayçiçeği , Üzüm,  Zeytin, Tütün, Meyve

MADENLER   : Bor-Susurluk, Linyit-Çan (Çanakkale) , Mermer-Marmara
Adası, Volfram-Uludağ

SANAYİ        :  Otomobil-Bursa, Konserve-Çanakkale-Bursa, Kağıt-Balıkesir,  Seramik-Bilecik-Bozüyük- Çanakkale , Yağ-Gemlik , Dokuma-Bursa

 

 

Çatalca – Kocaeli Bölümü

 

 • Bölüm, Anadolu’yu Trakya’ya bağlayan yolların üzerinde iki yarımadadan oluşur. Bu bölüm, aşınarak düzleşmiş platolardan meydana gelmiştir.

 

 • Karadeniz ikliminin etkisi hakimdir. Doğal bitki örtüsü maki ve ormanlardır.
 • Marmara Bölgesi’nin en fazla nüfuslanmış bölümüdür.
 • İstanbul ve İzmit birbiri ile kenetlenmiş durumdadır Bölümde, tarım daha çok Aşağı Sakarya Ovası’nda yapılır. Bu bölümde ayçiçeği, mısır, tütün, şekerpancarı gibi endüstri bitkilerinin tarımı yapılır.

 

 • Ekonomik faaliyetlerin başında sanayi, ticaret, ulaşım ve bankacılık gelir.
 • Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’dur. Her türlü sanayi kolunun bulunduğu iç ve dış ticaretin yapıldığı, bütün ulaşım yollarının yoğun olarak kullanıldığı, kültür ve ticaret merkezidir.

 

 • Bölümün diğer bir sanayi şehri olan İzmit’te kâğıt, boru, lastik, petro-kimya ve otomotiv gibi çok çeşitli sanayi kolları gelişmiştir.

 

 

 

OVALAR        : Adapazarı

TARIM          :  Buğday , Ayçiçeği ,Fındık,  Zeytin, Şeker Pancarı ,Mısır, Sebze- Meyve

 

SANAYİ        :  İstanbul (Tekstil, Cam,Otomobil,İlaç,Kimya , İzmit (İpraş Petrol Rafinerisi ,Şeker,Lastik,Boru,Kağıt)   Adapazarı (Vagon-Şeker-Mısır Traktör-Oto)   ,   Hereke-Halı, Gölcük-Gemi

 

 

 

Marmara Bölgesi’nin Ayırt Edici Özellikleri

 • Nüfus miktarının en fazla olduğu bölgedir.
 • En yoğun nüfuslu bölgedir.
 • En çok nüfusa sahip il İstanbul’dur.
 • Sanayisi en gelişmiş bölgedir.
 • Engebenin en az olduğu bölgedir. Yükseltinin en az olduğu bölgedir.
 • Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark en az olan bölgedir.
 • Bölge yüzölçümünde ekili dikili alan oranı en fazla olan bölgedir.
 • Üç iklim tipinin bir arada görüldüğü bölgemizdir.
 • Bitki örtüsü çeşitliliği en fazla olan bölgedir.
 • Tarım ürünü çeşidi en fazla olan bölgedir.
 • Ulaşım ağı en gelişmiş bölgedir.
 • Tavukçuluk-ipek böcekçiliği-ahır hayvancılığı en fazla olan bölgedir.
 • Enerji tüketimi en fazla olan bölgedir.
 • Turizm gelirinin en fazla olduğu bölgedir.
 • En büyük limana sahip bölgedir (İstanbul).
 • Yükseltisi en az olan bölgedir.
 • En fazla göç alan bölgedir.
 • Tarımda çalışan nüfusun en az olduğu bölgedir.
 • Ticaretin en fazla geliştiği bölgedir.
 • Ayçiçeği ve pirincin en fazla üretildiği bölgedir.
 • Bor ve Volfram üretimi en fazla olan bölgedir.
 • Türkiye ekonomisine katkısı en fazla olan bölgedir.
 • Tüketimin ve üretimin en fazla olduğu bölgedir.

 

 

 

 

 

MH

MH

 

 

 

0saves
If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.
Get our toolbar!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.